Halaman

Sabtu, 12 Jun 2010

Info sains: Apa itu transgenesis?

Ramai juga yang mengajukan soalan "apa itu transgenesis" kepada saya. Saya fikir istilah ini mungkin kurang digunakan dalam masyarakat kita. Saya akan cuba memberikan penerangan dalam bahasa yang semudah mungkin mengenai perkara ini.

"Transgenesis" sebenarnya gabungan dua istilah iaitu trans dan genesis.

Istilah trans ialah satu kata awalan yang berasal daripada perkataan Latin, yang boleh disambungkan kepada banyak perkataan lain. Perkataan-perkataan bahasa Inggeris yang lazim kita temui dengan awalan trans ialah seperti transport, transform, transit, transfer, transcript dan lain-lain. Di dalam bahasa Melayu juga, awalan trans boleh digunakan terutamanya bagi istilah-istilah pinjaman seperti transit, transkrip, transgender, transplan dan sebagainya. Berbalik kepada istilah trans itu sendiri, ia membawa maksud "melalui", "melangkaui" atau "melampaui" sesuatu.

Istilah genesis pula, mungkin secara perbandingannya, lebih biasa didengar oleh masyarakat kita, walaupun mungkin ramai yang tidak mengambil enteng akan maksudnya. Istilah ini boleh ditakrifkan sebagai "proses yang membawa kepada kewujudan".

Apabila digabungkan kedua-dua istilah ini, maka wujud istilah "transgenesis" yang membawa maksud "proses memasukkan gen (bahan baka) asing ke dalam organisma hidup supaya organisma itu mempunyai sifat baka baharu yang boleh diperturunkan kepada generasi berikutnya". Foto di atas menunjukkan proses memasukkan gen asing ke dalam embrio tikus.

Gen asing yang dimasukkan ke dalam organisma ini juga dipanggil transgene atau transgen dalam bahasa Melayu.

Organisma yang mempunyai transgen ini dipanggil organisma transgenik.

Jika dilihat kepada premis kisah Transgenesis: Bisikan Rimba, watak "Flora" ialah manusia transgenik yang mempunyai transgen daripada tumbuhan.

Saya berharap penerangan ringkas ini mampu merungkai dan memberikan sedikit maklumat berguna kepada pembaca. Saya lihat karya-karya fiksyen sains, jika ditulis dengan baik, mampu memberikan kefahaman mengenai fakta-fakta sains. Itu sebenarnya yang saya cuba lakukan menerusi penulisan saya khususnya kisah Transgenesis: Bisikan Rimba ini. Sama ada saya berjaya atau gagal melakukan perkara ini, saya serahkan kepada pembaca sekalian untuk menilainya.

Tiada ulasan: